93.03% - 97.17% RTP
jackpot: 4,028,464.97 RON

AP McCoy: Sporting Legends™ Slot Online

Sloturi cu 5 role, 243 de moduri

Scopul jocului AP McCoy: Sporting Legends™ este de o realiza o combinație câștigătoare de simboluri, prin învârtirea rolelor.

PENTRU A JUCA JOCUL

·        Pe ecran principal, faceți clic pe NU MAI AFIȘA DATA VIITOARE pentru a preveni afișarea acestui ecran în viitor.

·        Faceți clic pe START pe fiecare ecran principal pentru a accesa jocul principal.

·        Acest joc se joacă cu un număr fix de 243 de moduri de câștig.

o   Alegeți pariul total apăsând pe butoanele '−' sau '+' aflate lângă PARIU TOTAL.

·        Faceți clic pe butonul MOD TURBO pentru a activa sau dezactiva modul Turbo. Atunci când este pornit, unele animații și sunete de câștig sunt ignorate și rolele se învârt mai rapid.

·        Dacă faceți clic pe ÎNVÂRTIRE, vor fi învârtite rolele cu pariul total selectat în acel moment. În timpul învârtirii rolelor, butonul ÎNVÂRTIREse transformă în OPRIRE. Dacă faceți clic pe OPRIRE, funcția de animație pentru învârtirea rolei este dezactivată și afișați imediat rezultatele învârtirii.

·        Dacă apăsați pe tasta Spațiu, rolele se învârt, cu pariul total selectat momentan.

·        Rolele pot fi de asemenea învârtite utilizându-se funcţia Joc automat. Treceți cu mouse-ul deasupra butonului JOC AUTOMAT pentru a afișa lista de opţiuni.

o   Selectați numărul învârtirilor care se joacă automat sau alegeți PÂNĂ LA SECVENȚĂ pentru învârtire până la declanșarea secvenței BONUS WHEEL sau JACKPOT

o   Faceți clic pe o opțiune pentru a activa funcția Joc automat. În timpul modului Joc Automat, butonul JOC AUTOMAT se transformă în OPRIRE JOC AUTOMAT. Faceți clic pe butonul STOP JOC AUTOMAT pentru a opri modul Joc automat.

·        În timpul unei sesiuni de Joc Automat, numărul de învârtiri automate rămase este afișat pe butonul JOC AUTOMAT, exceptând cazul când ați selectat opțiunea PÂNĂ LA SECVENȚĂ.

·        Pentru a accesa secvența declanșată, faceți clic pe butonul START. După terminarea secvenței, faceți clic pe CONTINUARE în ecranul cu rezumatul câștigurilor, pentru a reveni la jocul principal.

·        Dacă faceți clic pe butonul PLAYTECH POWER PLAY™, se deschide meniul PLAYTECH POWER PLAY™. Faceți clic pe butoanele '−' sau '+' pentru a vă alege pariul total, selectați Acumulator sau Acumulator Plus pentru a vă alege modul, iar apoi faceți clic pe butonul JOACĂ pentru a începe secvența. Alternativ, faceți clic pe butonul ÎNAPOI LA ROLE pentru a reveni la jocul principal. Mai multe detalii referitoare la PLAYTECH POWER PLAY™ pot fi găsite la secțiunea corespunzătoare de mai jos.

·        Tabelul de plăți poate fi accesat prin intermediul butonului i sau din Meniu.

LIMITA MAXIMĂ DE CÂȘTIG

Câștigul realizat în cadrul jocului are o limită superioară. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Termeni și Condiții.

DESPRE RAPORTURILE DE PLATĂ

·        Câștigurile se calculează conform tabelului de plăți, care poate fi accesat făcând clic pe butonul i sau prin intermediul meniului.

·        Toate câștigurile din mod se plătesc conform valorilor din tabelul de plăți, înmulțite cu pariul în fise.

o   Pariul în fise este pariul total / 25.

·        Se afișează câștigurile cumulate și toate câștigurile pe toate direcțiile pentru fiecare învârtire câștigătoare. În cazul câștigurilor mari, apare un element pop-up, câștig, care prezintă câștigurile totale din învârtire.

FUNCȚIA ALL-WAYS

Există un număr fix de 243 de Moduri de Câștig la fiecare învârtire.

Orice combinație de simboluri apărute oriunde pe role consecutive, începând cu prima rolă din stânga, formează un câștig. Simbolul SCATTER face excepție de la aceste reguli. Mai multe detalii referitoare la simbolul SCATTER pot fi găsite în cele ce urmează.

SIMBOLUL WILD

Simbolurile WILD pot înlocui orice alt simbol, cu excepția simbolurilor SCATTER, pentru a realiza cea mai bună combinație câștigătoare posibilă. Simbolurile WILD apar în timpul jocului principal, al JOCURILOR GRATUITE WINNING LINE și al PLAYTECH POWER PLAY™.

În timpul JOCURILOR GRATUITE WINNING LINE, simbolurile WILD pot multiplica câștigurile la formarea cărora au participat cu până la 7x.

SIMBOLUL SCATTER

Simbolul SCATTER din joc este simbolul cu roata și logoul BONUS.

Simbolul SCATTER apare doar pe rolele 1, 3 și 5. Când 3 simboluri SCATTER apar simultan pe rolele 1, 3 și 5, se declanșează secvența BONUS WHEEL.

PLAYTECH POWER PLAY™

faceți clic pe butonul Playtech Power Play™, se deschide meniul Playtech Power Play™.

Playtech Power Play™ are 2 moduri care pot fi jucate. Primul, Modul Acumulator, costă 10 x pariul dvs. total și constă din 5 învârtiri cu acumulator de câștig. În timpul acestor 5 învârtiri, câștigurile din fiecare învârtire sunt adăugate la Fondul de premii. Câștigurile din învârtirile subsecvente din timpul Modului Acumulator acordă, la rândul lor, valoarea curentă a Fondului de premii.

Cel de-al doilea, Modul Acumulator Plus, costă 20 x pariul dvs. total și constă din 5 învârtiri cu un acumulator de câștig, colectare de simboluri WILD și o Super Învârtire extra. În timpul celor 5 învârtiri, câștigurile din fiecare învârtire sunt adăugate la Fondul de premii. Câștigurile din învârtirile subsecvente (în afară de Super Învârtirea suplimentară) acordă, la rândul lor, valoarea curentă a Fondului de premii. Fiecare învârtire necâștigătoare colectează 1 simbol WILD. În Super Învârtirea suplimentară, toate simbolurile WILD colectate sunt adăugate pe poziții aleatorii pe rolele 2-5.

Dacă JOCURILE GRATUITE WINNING LINE sunt declanșate în timpul Playtech Power Play™, câștigul total din secvență este adăugat la Fondul de premii. Dacă este declanșat Jackpotul Daily, Jackpotul Weekly și Jackpotul Mega, valoarea câștigului nu este adăugată la Fondul de premii.

Faceți clic pe '–' sau '+' pentru a vă seta pariul total și apoi faceți clic pe butonul Acumulator sau pe butonul Acumulator Plus pentru a selecta fie modul Acumulator sau modul Acumulator Plus. Ambele moduri necesită un pariu total minim mai mare decât o învârtire obișnuită din jocul principal. Suma de bani necesară pentru a juca fiecare mod este afișată pe butoane.

Faceți clic pe butonul JOACĂ pentru a începe Playtech Power Play™ după ce v-ați ales pariul total și ați selectat un mod. Alternativ, faceți clic pe butonul ÎNAPOI LA ROLE pentru a reveni la jocul principal.

Panglica Acumulator

Panglica Acumulator apare în partea de sus a ecranului în timpul jocului principal și este activată în timpul Playtech Power Play™.

În timpul jocului principal, panglica nu este luminată și fiecare segment afișează valorile câștigurilor individuale din ultimele 5 învârtiri, cele mai recente rezultate apărând în segmentul din extremitatea dreaptă.

Atunci când jucați în Playtech Power Play™ panglica apare luminată. Începând de la stânga, Panglica Acumulator constă din segmentul FONDUL DE PREMII, 5 segmente goale, un segment SUPER ÎNVÂRTIRE și CÂȘTIGUL TOTAL.

 • Segmentul FOND DE PREMII indică valoarea acumulată a fiecărui câștig din timpul Playtech Power Play™ (în afară de super învârtire) sau valoarea câștigului total combinat din ultimele 5 învârtiri din timpul jocului principal.
 • Segmentul SUPER ÎNVÂRTIRE este activ doar în Modul Acumulator Plus în timpul Playtech Power Play™.
 • Segmentul CÂȘTIG TOTAL nu apare în jocul principal și indică câștigul total curent din secvență (excluzând super învârtirea) în timpul Playtech Power Play™.

Fiecare dintre cele 5 segmente goale afișează valoarea câștigului din fiecare învârtire. Dacă nu există niciun câștig într-o învârtire din jocul principal sau din Modul Acumulator, segmentul afișează un X. Dacă nu există niciun câștig într-o învârtire din Modul Acumulator Plus, segmentul afișează un W.

În timpul Playtech Power Play™ rolele sunt învârtite automat. În fiecare învârtire câștigătoare (cu excepția super învârtirii suplimentare din timpul modului Acumulator Plus), se acordă câștigul din învârtire plus valoarea curentă a Fondului de premii. Învârtirile necâștigătoare nu acordă valoarea Fondului de premii. La finalul unei învârtiri câștigătoare, valoarea câștigului din învârtirea Playtech Power Play™ (fără a include câștigul adițional din Fondul de premii) este adăugată la Fondul de premii.

În timpul primelor 5 învârtiri din modul Acumulator Plus, fiecare învârtire necâștigătoare acordă un simbol WILD suplimentar într-o ultimă Super ÎnvârtireSuper Învârtirea este o învârtire suplimentară jucată după cele 5 învârtiri inițiale. În timpul acestei învârtiri, fiecare W dintr-un segment de pe Panglica Acumulator va ateriza pe role pentru a se suprapune peste un simbol WILD de pe o poziție aleatorie pe rolele 2-5.

După terminarea tuturor învârtirilor, un rezumat al câștigurilor va fi afișat, indicând câștigurile acumulate. Faceți clic pe CONTINUARE pentru a reveni la rolele jocului principal.

Notă:Panglica Acumulator nu apare în timpul JOCURILOR GRATUITE WINNING LINE.

BONUS WHEEL BONUS

Când 3 simboluri SCATTER apar simultan pe rolele 1, 3 și 5, se declanșează secvența BONUS WHEEL. Apăsați pe CLIC PENTRU A ÎNCEPE ca să începeți jocul.

Apăsați pe ÎNVÂRTIRE ca să învârtiți roata. Când roata se oprește, ceasul se va opri pe un segment care poate:

 • Acordă 5 jocuri gratuite suplimentare (până la un maxim de 30 de jocuri gratuite suplimentare).
 • Mări multiplicatorul WILD cu 1 în jocurile gratuite (până la un maxim de 7).
 • Mări multiplicatorul de câștig cu 1 în jocurile gratuite (până la un maxim de 7).
 • Acordă un premiu în bani de până la 1.000 de ori pariul total plasat pe învârtirea declanșatoare din jocul principal (sau de 1,000 de ori pariul Playtech Power Play™ împărțit la 5 în modul Playtech Power Play™).

Apoi, centrul roții se va roti pentru a acorda încă o învârtire sau pentru a declanșa JOCURILE GRATUITE WINNING LINE. Numărul maxim total de învârtiri care pot fi acordate în Roata Bonus într-o singură secvență este de 6.

Faceți clic pe CONTINUARE pentru a începe runda JOCURILE GRATUITE WINNING LINE>.

JOCURILE GRATUITE WINNING LINE

În timpul JOCURILOR GRATUITE WINNING LINE, rolele sunt învârtite automat cu același pariu total care a declanșat secvența BONUS WHEEL. Jocurile gratuite sunt îmbunătățite cu modificatori acordați din secvența BONUS WHEEL.

Câștigurile din JOCURILE GRATUITE WINNING LINE sunt înmulțite cu valoarea multiplicatorului de câștig afișat deasupra rolelor.

Câștigurile care includ simboluri WILD sunt înmulțite cu valoarea multiplicatorului WILD afișat deasupra rolelor. Multiplicatorii WILD pot fi multiplicați: dacă o combinație câștigătoare conține mai mult de 1 multiplicator WILD, atunci câștigul total este multiplicat cu valoarea fiecărui multiplicator multiplicat.

După încheierea ultimului joc gratuit, va apărea un mesaj conținând un rezumat al câștigului acumulat. Faceți clic pe CONTINUARE pentru a reveni la jocul principal.

Jackpot Daily, Jackpot Weekly și Jackpot Mega

Cronometrul Jackpotului Daily afișează valoarea acestuia. Jackpotul se poate câștiga garantat în timpul rămas, afișat pe cronometru.

Cronometrul central afișează valoarea Jackpotului Mega.

Cronometrul Jackpotului Weekly afișează valoarea acestuia. Jackpotul se poate câștiga garantat în timpul rămas, afișat pe cronometru.

Orice pariu, de orice dimensiune, poate câștiga Jackpotul Daily, Jackpotul Weekly sau Jackpotul Mega, dar, cu cât pariul este mai mare, cu atât aveți mai multe șanse de a declanșa unul dintre aceste jackpoturi.

Jackpoturile sunt legate de mai multe jocuri, disponibile prin intermediul mai multor cazinouri. Jackpoturile pot fi câștigate dacă plasați un pariu pe aceste jocuri, în oricare dintre cazinourile care participă.

Pentru fiecare pariu plasat, operatorul contribuie la fondul jackpotului. Fiecare contribuție este egală cu 2% din fiecare pariu plasat. 84,5% din fiecare contribuție se duce către jackpotuirle curente și 15,5 % către seedul următoarelor jackpoturi.

Potul seedului finanțează seedul Jackpotului Daily, al Jackpotului Weekly și al Jackpotului Mega. (Seedul este suma de bani cu care începe un jackpot.)

Pe măsură ce sunt finanțate de către operator, Jackpotul Daily, Jackpotul Weekly și Jackpotul Mega nu afectează RTP-ul jocului.

Fondurile pot fi eliminate, câteodată, din seed, pentru a finanța alte promoții. Termenii și condițiile acestor promoții sunt disponibile pe pagina web a cazinoului, pe toată perioada promoției.

În cazul în care Jackpotul Daily actual este câștigat înainte de ora 9:00 P.M. GMT (BST, în timpul orei de vară din Marea Britanie), pot deveni disponibile 1 sau mai multe jackpoturi, pe care le puteți câștiga în timpul rămas, afișat în cronometrul Jackpotului Daily.

Dacă Jackpotul Weekly curent este câștigat înainte de 12:00 P.M. GMT, sâmbătă (12:00 P.M. BST, pe durata perioadei în care se aplică ora de vară britanică), 1 sau mai multe jackpoturi devin disponibile pentru a fi câștigate în timpul rămas, afișat în contorul Jackpotului Weekly.

Notă:

 • În cazul în care 2 jucători câștigă un jackpot în același timp, primului jucător îi este acordat seedul și partea progresivă și cel de-al 2-lea jucător va câștiga seedul împreună cu orice posibilă parte progresivă acumulată în timpul scurs între câștigul Jackpotului progresiv de către primul și al 2-lea jucător.
 • Dacă nu se desfășoară niciun joc la ora la care jackpotul trebuie câștigat (fie Jackpotul Daily, fie Jackpotul Weekly), atunci, jackpotul respectiv va fi declanșat de primul pariu plasat în ziua următoare.
 • Defecțiunile jocului anulează toate plățile.

 

Bara de instrumente Casino

Pe marginile inferioară și superioară ale ferestrei jocului se află barele de instrumente ale cazinoului. Pe aceste bare de instrumente se află o serie de meniuri și butoane care vă permit să schimbați setările clientului și să profitați de diferite funcții disponibile în clientul de cazino. Pentru a deschide unul dintre butoane, faceți clic pe el.

Bara de instrumente de jos cuprinde următoarele:

 • Sold - Soldul dvs în fereastra de joc. Această cifră reprezintă suma totală pe care o puteți folosi ca să jucți jocul curent, constând în soldul dvs de bani reali împreună cu toate bonusurile disponibile pentru acest joc.
 • Depunere / Casierie - Făcând clic pe acest buton, deschideţi fereastra Depunere / Casierie în care puteţi face depuneri şi retrageri, puteţi vedea istoricul tranzacţiilor dvs. etc.
 • Jucați pe bani reali - Acest buton apare numai în modul Fun (de distracție) și în modul Anonim. Dacă faceți clic pe el, veți fi dus în pagina de crearea a contului în Bani Reali. Dacă aveți deja un cont în Bani Reali, apăsarea acestui buton vă va duce în ecranul de conectare Jucați pe bani reali.
 • Bonus Învârtiri Gratuite - Această pictogramă este afișată numai în jocurile în care aveți disponibil bonusul Învârtiri Gratuite. Dacă faceți clic pe pictogramă, se deschide panoul Bonus învârtiri gratuite.

Bara de instrumente de sus cuprinde următoarele:

·        Jocuri - Lângă această pictogramă se află meniul de lansare rapidă. Treceți cu mouse-ul peste orice categorie pentru a vedea jocurile disponibile din categoria respectivă. Faceți clic pe orice joc pentru a-l deschide.

·        Promovate - Este o opțiune care vă permite să vă găsiți următoarea aventură în joc! Conține mai multe categorii de joc din care puteți alege jocurile pe care doriți să le jucați.

·        Slot - Când v-ați găsit jocul dorit, faceți clic pe pictograma jocului respectiv pentru a începe jocul.

·        Jocuri la masă - Când v-ați găsit jocul dorit, faceți clic pe pictograma jocului respectiv pentru a începe jocul.

·        Sunet pornit/oprit - Dacă faceţi clic pe acest buton activaţi/dezactivaţi efectele de sunet. Treceţi cu mouse-ul peste pictograma de sunet pentru a deschide cursorul pentru volum, de unde puteţi regla volumul.

·        Meniu - Treceţi cu mouse-ul peste această pictogramă pentru a deschide meniul Unelte. Meniul cuprinde următoarele:

o   Istoric - Deschide fereastra cu istoricul jocului în care puteţi vedea detalii despre rundele de joc recente. Rețineți că istoricul nu este disponibil în modurile Amuzant și Anonim.

o   Opţiuni - Deschide caseta de dialog pentru opţiuni, de unde puteţi modifica diverse setări ale jocului.

o   Ajutor - Deschide articolul de ajutor pe care îl citiţi în acest moment.

o   Tabel de plăţi - Deschide Tabelul de plăți al jocului.

Pagină cu informaţii:

·        Dacă faceți clic pe i, va fi afișat ecranul de referință, ce descrie diferitele componente ale jocului. Dacă faceți clic pe butoanele în formă de săgeată în colțul din partea dreaptă de jos a ecranului, funcția de navigare între diferitele ecrane cu informații va fi activată.

o   Ecranele PLĂȚIPLAYTECH POWER PLAY™BONUS WHEELWINNING LINE JOCURI GRATUITEJACKPOT și MODURI oferă informații cu privire la reguli și la comportamentul jocului.

·        Dacă faceți clic pe butonul ÎNAPOI LA ROLE, ieșiți din ecranul Tabel de plăți și reveniți în joc.

Butoane:

 • i - Deschideți ecranul Info în care sunt descrise diferitele componente ale jocului.
 • Dacă apăsați pe ÎNAPOI LA ROLE, veți părăsi ecranul Info și veți reveni la joc.
 • Pariu total – Măriți sau micșorați Pariul total apăsând butoanele „-' sau „+'.
 • Joc Automat / Oprire Joc Automat - Învârtiți rolele de mai mult ori consecutiv. / Opriți modul activ de învârtire a rolelor Joc Automat.
 • Modul Turbo - Porniți/Opriți Modul Turbo, disponibil doar în timpul jocului principal. Trecând în Modul Turbo accelerează jocul, oprind anumite animații și sunete în caz de câștig și învârtind rolele mai repede.
 • Învârtire - Se învârt rolele. Dacă apăsați pe tasta Spațiu, rolele se învârt, cu pariul total selectat momentan.
 • Oprire – Opriți funcția de animație pentru învârtirea rolei și afișați imediat rezultatul învârtirii.
 • Sari – Butonul SARI apare în timpul Jocurilor gratuite Winning Line și în modul Playtech Power Play™. Acest buton vă permite să săriți peste animații, afișând imediat rezultatul învârtirii, și poate fi folosit ca buton de STOP pentru a sări peste o învârtire și a opri rolele mai devreme.

Notă cu privire la deconectări:dacă sunteți deconectat de la Internet în timpul jocului, conectați-vă din nou la cazinou. Veți fi redirecționat automat înapoi la joc și veți putea continua să jucați din punctul în care a fost întrerupt. În cazul în care redeschideți jocul fără să vă reconectați la cazinou, jocul va porni de la început. În ambele cazuri, câștigurile anterioare vor fi plătite.

Pentru a verifica rezultatele jocurilor dvs. trecute sau pentru a găsi detalii suplimentare despre jocuri recente, apăsați butonul Istoric, aflat în Meniu. Folosiți numele de utilizator și parola dvs. obișnuită pentru a vă conecta și a verifica rezultatele rundelor anterioare atât pe versiunea desktop, cât și pe versiunea mobilă a jocului.

Notă privind defectiuni tehnice care afecteaza jocul: orice defectiuni tehnice care afecteaza jocul anulează toate plățile și jocurile.

Notă privind pariurile nesoluționate: pariurile nesoluționate devin nule după 90 de zile.

Procentajul teoretic minim de returnare la jucător (RTP) este de 93,03%, iar cel maxim este de 95,03% în jocul principal.

Procentajul teoretic minim de returnare la jucător (RTP) este de 94,95%, iar cel maxim este de 96,95% în modul Acumulator în timpul Playtech Power Play™

Procentul minim teoretic de returnare la jucător (RTP) este de 95,17% și cel maxim este de 97,17% în modul Acumulator Plus în timpul Playtech Power Play™.

Dacă ţi-a plăcut acest joc, îţi recomandăm şi alte sloturi cu jackpot:

Ascot: Sporting Legends Jackpot

Batman & Catwoman Cash Jackpot

Christmas Jackpot Bells  Jackpot

Frankie Dettori Magic Seven Blackjack  Jackpot

Grease Jackpot